W ramach studiów przewidziano następujące przedmioty:
Podstawy logistyki, Podstawy transportu, Ekonomika transportu, Podstawy spedycji, Towaroznawstwo, Opakowania i opakowalnictwo, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Prawo socjalne, Prawo podatkowe, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Dostęp do rynku, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Bezpieczeństwo drogowe, Cło w transporcie i spedycji, Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców, Marketing w transporcie, Giełdy transportowe i systemy informatyczne w transporcie, Rynki usług transportowych, Ubezpieczenia w transporcie i spedycji, Spedycja w ramach różnych gałęzi transportu, Dokumentacja transportowa i spedycyjna, Komunikowanie w transporcie i spedycji, Przetargi logistyczne.

PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  • Czas trwania studiów podyplomowych – 2 semestry
  • ogólna liczba punktów ECTS – 30
  • ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych – 164

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

  • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów,
  • zaliczenie egzaminów semestralnych z materiału przedstawionego w czasie trwania semestrów z wynikiem co najmniej dostatecznym,
  • terminowe uiszczenie opłaty za studia.