Wykładowcy to zespół wybitnych pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczonych praktyków, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu transportem i spedycją oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.